Sản phẩm khác

CUNG CẤP CÁC VẬT DỤNG, NGUYÊN LIỆU CHO CÁC KHÁCH HÀNG KINH DOANH THỨC ĂN VÀ ĐỒ UỐNG

PROVIDING MATERIALS AND RAW MATERIALS FOR FOOD AND BEVERAGE CUSTOMERS

Đáp ứng các nhu cầu của các đối tác, khách hàng là các nhà kinh doanh thức ăn và đồ uống có nhu cầu về các vật dụng (khăn lạnh, ly giấy, ống hút, bao muỗng/đũa,...), nguyên liệu (si-rô, sữa,...) phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng ngày với giá bán sỉ.

To meet the needs of partners and customers who are doing food and beverage businesses, need products (cold towels, paper cups, straws, spoon / chopsticks, etc.), raw materials (syrup, milk, ...) for daily business activities at wholesale prices.

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

REAL ESTATE INVESTMENT

Khai thác mô hình các dự án bất động sản kết hợp với nhượng quyền kinh doanh cà phê để tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các đối tác, khách hàng có nhu cầu nhà ở hoặc văn phòng với hoạt động kinh doanh song song.

Develop a model of real estate projects in combination with coffee franchising to create more business opportunities for partners, customers who have demand about housing or office with parallel business activities.

Cần thêm thông tin về sản phẩm khác, xin vui lòng liện hệ theo số: 0902 400 700 hoặc email: sonlv@vivastarcoffee.com
For any information of other products: please contact: 0902 400 700 or email: sonlv@vivastarcoffee.com