DỊCH VỤ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU “VIVA STAR COFFEE”

 

 

          www.vivastarcoffee.com

          www.facebook.com/vivastarcoffee

 

 

CÁC HÌNH THỨC CỬA HÀNG CÀ PHÊ NHƯỢNG QUYỀN
FRANCHISE SERVICE OF COFFEE SHOP SYSTEMS

VIVA RESERVE

   

 

 

Hệ thống các cửa hàng cà phê VIVA RESERVE cung cấp dịch vụ hướng đến mang lại sự trải nghiệm và cảm xúc về cà phê Việt Nam chính hãng theo các phong cách riêng của những người yêu cà phê, với những thiết kế không gian phục vụ tinh tế và đẳng cấp.
VIVA RESERVE offers the experience and sense of the authentic Vietnamese coffee beans served in the personal styles to the coffee lovers with a designed area like an extension of a home away from home.

VIVA STAR COFFEE

 

 

Các cửa hàng cà phê thương hiệu VIVA STAR COFFEE mang đến cho khách hàng một dịch vụ tiêu chuẩn với cách thiết kế theo từng không gian mở và máy lạnh theo hình thức phục vụ tại bàn, và sự lựa chọn thức uống đa dạng từ các loại cà phê (truyền thống Việt Nam và Châu Âu), đến các loại cà phê đá xay (frappuccino), trà, sô-đa kiểu Ý, sinh tố,...đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
VIVA STAR COFFEE brings you a standard service with a design concept including the open air and air-conditioning areas for the at-table service. The customers could enjoy the large range of different coffee drinks from the Vietnamese traditional coffee or European coffee.

 

VIVA COFFEE TO-GO

 

 

Được thiết kế với các đặc điểm đơn giản và tiện lợi cho các khách hàng, đặc biệt là các khách tại khu vực trung tâm và sầm uất của các thành phố, có nhu cầu về thức uống cà phê nhanh, các cửa hàng VIVA COFFEE TO-GO luôn giữ nguyên vị của các thức uống cà phê Việt Nam chính hãng xuyên suốt toàn hệ thống.
VIVA COFFEE TO-GO, which are located in the center or hustle areas of the cities, is designed in the simple and convennient concept to serve as fast-service.

 

THÔNG TIN VÀ CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ NHƯỢNG QUYỀN
INFORMATION AND POLICY OF FRANCHISE SERVICE
 
Năm 2013, với sự năng động sáng tạo và đón đầu xu hướng phát triển cà phê trong tương lai, chúng tôi đã bước đầu xây dựng thành công và mang lại hiệu quả với hệ thống nhượng quyền và ủy nhiệm “VIVA Star Coffee” tại Việt Nam.
In 2013, with the creative dynamism and anticipation of future coffee development trends, we have initially built success and efficiency with the franchise system "VIVA Star Coffee" in Vietnam. 

Hiện tại, hệ thống nhượng quyền và uỷ nhiệm “VIVA Star Coffee” đã có mặt tại các tỉnh,  thành trong nước và quốc tế: Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nam, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Đồng Tháp, Tiền Giang, Cambodia,...
Currently, the franchise system "VIVA Star Coffee" has been present in the provinces and cities in the country and foreign markets: Hanoi, Da Nang, Ha Nam, Bac Ninh, Ninh Binh, Quang Ninh, Da Lat, Ho Chi Minh City, Binh Duong, Dong Nai, Vung Tau, Dong Thap, Tien Giang, Cambodia, ...

   1. Chi phí nhượng quyền:
   1. Franchise expenses:

+ Franchise fee : Đây là phí mà bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền để sử dụng thương hiệu, phương thức hoạt động, mô hình kinh doanh từ đơn vị nhượng quyền.
+ Franchise fee: This is the fee that the franchisee must pay to the franchisor to use the brand, operation mode, business model from the franchisor.

+ Initial fee : Chi phí ban đầu cho các việc chuẩn bị và trợ giúp để bắt đầu kinh doanh như: xây dựng cơ bản, chuyển giao công nghệ, huấn luyện, thủ tục, hành chính. Initial fee dựa trên các gói sản phẩm mà đơn vị nhận quyền muốn được nhượng quyền, quy mô của đơn vị nhận quyền, độ phức tạp khi chuyển giao công nghệ và phạm vi hoạt động tại địa bàn của đơn vị nhận quyền.
+ Initial fee: Initial costs for preparation and assistance to start a business such as capital construction, technology transfer, training, procedures, and administration. Initial fee is based on the product packages that the franchisee wants to be franchised, the size of the store, the complexity of technology transfer and the scope of activities in the franchisee's area.


+ Loyalty fee: Đây là chi phí mà đơn vị nhận quyền trả hàng tháng cho đơn vị nhượng quyền. Chi phí này được trả cho việc duy trì, sử dụng thương hiệu và các quyền lợi khác mà VIVA Star Coffee có trách nhiệm hỗ trợ. Chi phí này cố định một mức cho toàn bộ các đơn vị nhận quyền trong hệ thống.

+ Loyalty fee: This is the cost that the franchisee pays monthly to the franchisor. This fee is paid for maintaining, using the brand and other benefits that VIVA Star Coffee is responsible for supporting. This fee is a fixed rate for all franchisees in the system.

   2. Điều kiện nhượng quyền:
   2. Conditions for franchising:

- Địa điểm kinh doanh phù hợp (Diện tích mặt bằng tối thiểu 100 mét vuông)
- Appropriate place of business (Minimum ground area of 100 square meters)

- Am hiểu hình thức kinh doanh và khả năng đầu tư thời gian của chủ đầu tư
- Understand the form of business and the ability to invest time of the investor

- Khả năng quản lý của chủ đầu tư
- Management ability of the investor

- Tiềm lực tài chính của cá nhân, doanh nghiệp đầu tư
- Financial potential of individuals and investing companies

   3.VIVA Star Coffee hỗ trợ:
   3. VIVA Star Coffee supports:

Xây dựng, nguyên vật liệu, tuyển dụng và đào tạo, marketing, Quản lý chất lượng
Construction, materials, recruitment and training, marketing, quality management

Tư vấn Nhượng quyền 1: 0906 309 988
Franchise Consultant 1: 0906 309 988

Tư vấn Nhượng quyền 2: 0906 700 388
Franchise Consultant 2: 0906 700 388

Tư vấn Nhượng quyền 3: 0966 077 088
Franchise Consultant 3: 0966 077 088

Tham chiếu thêm thông tin về dịch vụ Nhượng quyền tại website: www.vivainternational.vn
For further information of our Franchise service, please go to the website: www.vivainternational.vn