SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI / MISSION - VISION - CORE VALUES

Công ty Cổ phần VIVA International được thành lập từ năm 2009, là một trong những công ty đầu ngành về cà phê tại Việt Nam.
VIVA International Corporation was established in 2009, is one of the leading coffee companies in Vietnam

Các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của Công ty Cổ phần VIVA International bao gồm:
The products and services of VIVA International as following:

- Tư vấn nhượng quyền và ủy nhiệm hệ thống VIVA Star Coffee.
- Franchise consultancy and cooperation of VIVA Star Coffee franchise system.
- Phân phối các loại cà phê hạt, cà phê bột đóng gói chất lượng nhất.
- Distributing the best quality coffee beans and powder.
- Phân phối các dòng máy pha - xay cà phê chính hãng và các nguyên phụ liệu khác.
- Distributing lines of coffee makers - grinding machines and other accessories.
- Đào tạo Baristar, Manager chuyên nghiệp.
- Training Barista and Professional Managers.
- Khai thác mô hình các dự án bất động sản kết hợp với nhượng quyền kinh doanh cà phê.
- Develop a model of real estate projects in combination with coffee franchising to create more business opportunities for partners.
- Cung cấp các vật dụng, nguyên liệu cho các khách hàng kinh doanh thức ăn và đồ uống.
- Providing materials and raw materials for food and beverage customers.

 Quá trình hình thành và phát triển:
 The process of formation and development:

- Năm 2009: Thành lập Công ty Cổ phần Thế Giới Phân Phối, bước chân đầu trên hành trình theo đuổi niềm đam mê cà phê.
- Year 2009: Established “Distribution World Joint Stock Company”, took the first step on the journey to pursue the coffee passion.
- Năm 2013: Xây dựng thành công và bước đầu gặt hái thành quả từ hệ thống nhượng quyền và uỷ nhiệm thương hiệu VIVA Star Coffee.
- Year 2013: Successfully built and initially got good outcome from the VIVA Star Coffee franchise system.
- Năm 2015: Mở rộng quy mô kinh doanh, đổi tên thành Công ty Cổ phần VIVA International.
- Year 2015: Expanded business scale, changed its name to VIVA International
Corporation
- Năm 2017: Đánh dấu cột mốc cửa hàng thứ 150 đi vào hoạt động.
- Year 2017: Marked the 150th store operation milestone.
- Năm 2018: Vươn ra khu vực với cửa hàng đầu tiên tại Cambodia.
- Year 2018: Reached the other regions with the first store in Cambodia.
- Năm 2019: Chạm mốc con số +250 cửa hàng trong nước và quốc tế.
- Year 2019: Reaching the number of +250 local and international stores.
- Từ năm 2020: Tiếp tục mở rộng mức độ phủ sóng trên toàn quốc, đầu tư nhiều hơn vào thị trường quốc tế.
From year 2020 Continue to expand coverage nationwide, invest more in the international market

MISSION

- Với đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác và tương trợ cùng nhau phát triển.
- With partners: Promoting the spirit of cooperation and mutual development.

- Với nhân viên: Tạo môi trường làm việc năng động, phát huy tối đa sự sáng tạo.
- With employees: Creating a dynamic working environment, maximizing creativity.

- Với xã hội: Đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về xã hội và cộng đồng.
- With society: Active contributing to social and community oriented activities.

VISION

- Trở thành thương hiệu chuỗi cà phê hàng đầu Việt Nam và vươn ra thế giới.
- Becoming a leading coffee chain brand in Vietnam and reaching out to the world.

- Đề cao giá trị truyền thống, kết hợp tinh hoa hiện đại tạo nên chất riêng cho thương hiệu.
- Enhancing traditional values, combining modern quintessence to create a unique substance for the brand.

- VIVA International sẽ là nơi hội tụ những người yêu và niềm đam mê cà phê.

CORE VALUES

- Giá trị cốt lõi của Công ty Cổ phần VIVA International được xây dựng dựa trên những Tính cách xuất sắc, Lòng tự tin, Sự chính trực, Thái độ tôn trọng, Lòng đam mê, Tinh thần đồng đội và Lòng tự hào dân tộc.
- The core values of VIVA International Corporation are built on The Excellent Character, Confidence, Integrity, Respect, Passion, Team Spirit and National Pride.