SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕIMISSION

Với đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác và tương trợ cùng nhau phát triển.
With partners: Promoting the spirit of cooperation and mutual development.

Với nhân viên: Tạo môi trường làm việc năng động, phát huy tối đa sự sáng tạo.
With employees: Creating a dynamic working environment, maximizing creativity.

Với xã hội: Đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về xã hội và cộng đồng.
With society: Active contributing to social and community oriented activities.


VISION

Trở thành thương hiệu chuỗi cà phê hàng đầu Việt Nam và vươn ra thế giới.
Becoming a leading coffee chain brand in Vietnam and reaching out to the world.

Đề cao giá trị truyền thống, kết hợp tinh hoa hiện đại tạo nên chất riêng cho thương hiệu.
Enhancing traditional values, combining modern quintessence to create a unique substance for the brand.

VIVA International sẽ là nơi hội tụ những người yêu và niềm đam mê cà phê.


CORE VALUES

Giá trị cốt lõi của Công ty Cổ phần VIVA International được xây dựng dựa trên những Tính cách xuất sắc, Lòng tự tin, Sự chính trực, Thái độ tôn trọng, Lòng đam mê, Tinh thần đồng đội và Lòng tự hào dân tộc.
The core values of VIVA International Corporation are built on The Excellent Character, Confidence, Integrity, Respect, Passion, Team Spirit and National Pride.