CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG – DELIVERY POLICY

I. QUY ĐỊNH VỀ PHẠM VI GIAO HÀNG – REGULATIONS ON DELIVERY SCOPE

Chúng tôi phục vụ giao hàng cho Khách hàng tại các khu vực sau:
We serve the customers in the followwing areas:

* Tp. Hồ Chí Minh – Ho Chi Minh City

+ Khu vực nội thành: quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Tân.
+ Urban areas: Districts 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Tan Binh, Tan Phu, Phu Nhuan, Binh Thanh, Go Vap, Thu Duc, Binh Tan

+ Khu vực ngoại thành: huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, quận 12, Cần Giờ.
+ Suburban areas: District of Hoc Mon, Binh Chanh, Nha Be, Cu Chi, District 12, Can Gio

* Các tình thành khác – Other provinces

II. Quy định về thời gian giao hàng – REGULATIONS ON DELIVERY TIME

1. Thời gian hoạt động giao hàng: Giao hàng từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần. Ngày chủ nhật có thề linh động giao hàng tuy theo thỏa thuận của Công ty và Khách hàng.
Delivery time: Delivery from Monday to Saturday of the week. Sundays can be flexibly delivered, subject to agreement between the Company and the Customer.

2. Đối với khách hàng không thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hình thức giao hàng sẽ được thỏa thuận và thống nhất
For customers outside of Ho Chi Minh City the delivery form will be agreed and agreed upon.