Café Đóng Gói

Cà phê Original – Original Coffee (O1)
Có hương thơm nhẹ, vị đậm đà

Aromatic flavor, rich taste

Cà phê Original – Original Coffee (O2)
Robusta – Arabica

Có hương thơm quyền rũ, vị dịu nhẹ
The right aroma, seductive

Cà phê Original – Original Coffee (O3)
Arabica
Có hương thơm quyến rũ, vị nhẹ và hơi chua
Charming aroma, mild taste and slightly acidic

Cà phê Original – Original Coffee (O4)
Culi Classy – Culi Premium

Có hương thơm bền, đậm đà và vị êm
Durable aroma, richness and smoothness

Cà phê Original – Original Coffee (O5)
Culi Arabica and Moka
Có hương thơm quyến rũ, vị thanh và chua nhẹ
Attractive aroma, taste and mild acid

Cà phê Original – Original coffee (O1)
Culi Robusta

Hương thơm nhẹ vị đậm đà

Cà phê Original – Original Coffee (O2) 
Robusta and Arabica

Hương thơm quyến rũ, vị dịu nhẹ

Cà phê Original – Original coffee (O3)
Arabica

Thơm quyến rũ, vị nhẹ, hơi chua

Cà phê Original – Original Coffee (O4)
Premium Culi

Thơm béo, đậm đà, vị êm

Cà phê Original – Original coffee (O5)
Culi Robusta and Moka

Thơm quyến rũ, vị êm nhẹ

Cà phê Medium – Medium Coffee (M1)
Culi - Robusta

Có hương thơm nhẹ, vị đậm đà
Aromatic flavor, rich tast

Cà phê Medium – Medium Coffee (M2)
Robusta – Arabica

Có hương thơm quyền rũ, vị dịu nhẹ
The right aroma, seductive

Cà phê Medium  – Medium Coffee (M3)
Arabica

Có hương thơm quyến rũ, vị nhẹ và hơi chua
Charming aroma, mild taste and slightly acidic

Cà phê Medium – Medium Coffee (M4)
Culi Classy – Culi Premium

Có hương thơm bền, đậm đà và vị êm
Durable aroma, richness and smoothness

Cà phê Medium – Medium Coffee (M5)
Culi Arabica and Moka

Có hương thơm quyến rũ, vị thanh và chua nhẹ
Attractive aroma, taste and mild acid

Cà phê DarkDark Coffee (D1)
Culi - Robusta

Có hương thơm nhẹ, vị đậm đà
Aromatic flavor, rich taste

Cà phê DarkDark Coffee (D2)
Robusta – Arabica

Có hương thơm quyền rũ, vị dịu nhẹ
The right aroma, seductive

Cà phê DarkDark Coffee (D3)
Arabica

Có hương thơm quyến rũ, vị nhẹ và hơi chua
Charming aroma, mild taste and slightly acidic

Cà phê DarkDark Coffee (D4)
Culi Classy – Culi Premium

Có hương thơm bền, đậm đà và vị êm
Durable aroma, richness and smoothness

Cà phê DarkDark Coffee (D5)
Culi Arabica and Moka

Có hương thơm quyến rũ, vị thanh và chua nhẹ
Attractive aroma, taste and mild acid

Cà phê VIVA 3in1 Đậm Đặc trưng - VIVA 3in1 Instant Coffee Mix Unique
20 thanh (sticks)/hộp (box)
Hương vị cà phê mạnh mẽ, kết hợp với vị béo dịu nhẹ của sữa thật, ngon như cà phê phin pha sữa đặc
The strong coffee flavor, combined with the mildness of real milk, is as delicious as condensed milk coffee

Cà phê VIVA 3in1 Đậm Hài hòa - VIVA 3in1 Instant Coffee Mix Bold
20 thanh (sticks)/hộp (box)
Đậm vị cà phê, kết hợp với vị béo dịu nhẹ của sữa thật, ngon như cà phê phin pha sữa đặc
The strong coffee flavor, combined with the mildness of real milk, is as delicious as condensed milk coffee

Cà phê VIVA 3in1 Đậm Đặc trưng - VIVA 3in1 Instant Coffee Mix Unique
20 gói (sachets)/túi (bag)
Hương vị cà phê mạnh mẽ, kết hợp với vị béo dịu nhẹ của sữa thật, ngon như cà phê phin pha sữa đặc
The strong coffee flavor, combined with the mildness of real milk, is as delicious as condensed milk coffee

Cà phê VIVA 3in1 Đậm Hài hòa - VIVA 3in1 Instant Coffee Mix Bold
20 gói (sachets)/túi (bag)
Đậm vị cà phê, kết hợp với vị béo dịu nhẹ của sữa thật, ngon như cà phê phin pha sữa đặc
The strong coffee flavor, combined with the mildness of real milk, is as delicious as condensed milk coffee

Cà phê VIVA 4in1 Sầu Riêng
20g/gói (sachet) - 20 gói (sachets)/túi (bag)
Đậm vị cà phê và sầu riêng, kết hợp với vị béo dịu nhẹ của sữa thật.
The strong coffee flavor and durian, combined with the mildness of real milk.

Cà phê Nguyên Vina – Nguyen Vina coffee (D1)
Culi and Robusta

Drip hạt – Bean Drip

Cà phê Nguyên Vina – Nguyen Vina coffee (D2)
Robusta Arabica

Drip hạt

Cà phê Nguyên Vina – Nguyen Vina coffee (D4)
Culi thượng hạng – Premium Culi

Cà phê Nguyên Vina – Nguyen Vina Coffee (D5)
Culi Arabica and Moka

Drip Classic

Cà phê Nguyên Vina – Nguyen Vina coffee (N1)
Culi and Robusta

Cà phê Nguyên Vina – Nguyen Vina Coffee (N2)
Robusta and Arabica

Cà phê Nguyên Vina – Nguyen Vina coffee (N3)
Arabica

Cà phê Nguyên Vina – Nguyen Vina coffee (N4)
Culi thượng hạng – Premium Culi

Cà phê Nguyên Vina – Nguyen Vina coffee (N5)
Culi Arabica and Moka

Cần thêm thông tin về sản phẩm cà phê đóng gói, xin vui lòng liện hệ theo số: 0902 400 700 hoặc email: sonlv@vivastarcoffee.com
For any information of the packaged coffee products, please contact: 0902 400 7000 or email: sonlv@vivastarcoffee.com