Quy chế hoạt động

I. Nguyên tắc chung

Webiste www.thegioiphanphoi.com do Công ty Cổ phần Thế GIới Phân Phối thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên website www.thegioiphanphoi.com là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được www.thegioiphanphoi.com chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do website www.thegioiphanphoi.com liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do Website www.thegioiphanphoi.com cung cấp.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Website www.thegioiphanphoi.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, không trái với qui định của pháp luật.

Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên Website www.thegioiphanphoi.com phải minh bạch và chính xác.

Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Website www.thegioiphanphoi.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Website www.thegioiphanphoi.com.

II. Quy định chung

Tên Miền Website: www.thegioiphanphoi.com

Định nghĩa chung:

+ Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên trang website www.thegioiphanphoi.com để mua sản phẩm.

+ Thành viên: là tổ chức/ cá nhân đăng ký sử dụng trang website www.thegioiphanphoi.com, bao gồm người bán và người mua.

+ Sản phẩm: là những sản phẩm được đăng trên website www.thegioiphanphoi.com

III. Quy trình giao dịch

3.1. Quy trình dành cho người mua hàng

Khách hàng khi tìm hiểu thông tin sản phẩm trên www.thegioiphanphoi.com nếu có nhu cầu mua sẽ liên hệ với Công ty qua điện thoại hoặc tới trực tiếp địa chỉ của công tý để trao đổi. Hoặc khách hàng cũng có thể click vào nút "Mua ngay" để lưu lại thông tin và Công ty sẽ liên hệ lại. Chức năng đặt hàng trên website chỉ có tác dụng để khách hàng để lại thông tin với như cầu được tư vấn.

Website không thực hiện giao dịch trực tuyến. Mọi giao dịch đều được trao đổi trực tiếp