Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập
 
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website www.thegioiphanphoi.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà www.thegioiphanphoi.com yêu cầu khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.thegioiphanphoi.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. 
 
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Website www.thegioiphanphoi.com, Công ty chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
 
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website www.thegioiphanphoi.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 
Phạm vi sử dụng thông tin
 
Website www.thegioiphanphoi.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
 
- Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
 
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
 
- Liên lạc và giải quyết với khách trong những trường hợp đặc biệt.
 
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.thegioiphanphoi.com
 
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch www.thegioiphanphoi.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng và thành viên.
 
Thời gian lưu trữ thông tin
 
Dữ liệu cá nhân của khách hàng và thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng và thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.thegioiphanphoi.com
 
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI PHÂN PHỐI
 
Địa chỉ: 53 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM
Điện thoại: 08 386 384 22 – 08 2 245 2908. Fax : 08 3868 2545.
E-mail: giaiphapcafe@gmail.com – Website : www.thegioiphanphoi.com

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
 
Thông tin cá nhân của khách hàng và thành viên trên www.thegioiphanphoi.com được  www.thegioiphanphoi.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của  www.thegioiphanphoi.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên,  www.thegioiphanphoi.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của  www.thegioiphanphoi.com.
 
- Ban quản lý  www.thegioiphanphoi.com yêu cầu các cá nhân mua hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại.  Và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý  www.thegioiphanphoi.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.